Kostnadsfri universitetskurs för handläggare!

Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet söker deltagare till EPI-kursen.

EPI-kursen har fokus på bedömning och planering av insatser för personer som har problem med missbruk. EPI-kursen pågår en termin på kvartsfart och ges vid fyra tillfällen, vår- och höstterminerna 2021 och 2022. Kursen kommer att utvärderas inom ramen för det FORTE-finansierade forskningsprojektet ESTR. Kursen är gratis och projektet står för hotell- och resekostnader. Godkänd examination ger 7,5 högskolepoäng.

Kursen vänder sig till socialarbetare i socialtjänstens som arbetar med utredning, bedömning och planering av insatser och som använder bedömningsmetoden Addiction Severity Index (ASI) och har tillgång till plattformen Net-Klient.

Kursen utgår ett biopsykosocialt perspektiv och innehåller både teoretiska kunskaper och praktiska övningar som kan bidra till kontinuitet i valet av insatser och ett hållbart professionellt socialt arbete . Den fördjupar kunskaperna om

·       missbruk och missbrukets orsaker och konsekvenser

·       evidensbaserade metoder som grund för planering av insatser

·       systematisk och kontinuerlig uppföljning 

·       professionell användning av ASI och Net-Klients olika stödfunktioner för beslutsfattande

Frågor om kursen

Frågor om kursen ställs till Ann-Sofie Grönlund ann-sofie.gronlund@umu.se

Frågor om forskningsprojektet

Frågor om forskningsprojektet ställs till Siv Nyström Siv.Nystrom@umu.se

Intresseanmälan

Kan antingen skickas till ellinor.gustafsson@umu.se eller anmälas på Umeå universitets webb (här nedan)   

Anmälan till kursen

Efter godkännande av behörig chef kan anmälan göras via Umeå universitets webb: https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/utbildning