Vidareutbildning i Net-Klient

Här följer information om vidareutbildning i Net-Klient

Om ni redan har sett de utbildningsfilmer om Net-Klient som finns på vår hemsida (här) men vill ha mer stöd i ert arbete, kan vi komma till er för en workshop i datasal. Praktisk demonstration och möjlighet till påtaglig praktisk övning. Vi visar fördelarna med tidslinjen, dokumenthanteraren med bl.a. utredningsmallar (ex. Missbruksutredning för socialtjänsten baserad på ASI), funktionen att dela information på ett säkert sätt inne i systemet, mm. Vi skräddarsyr utbildningen utefter era behov. Är det är någon speciell del ni vill lära er mer om?

  • UBÅT
  • Net-Kom, att dela och samverka kring en klient
  • Net-Plan Beslutsstöd
  • Statistik och analys

 

Grundläggande stöd i ert ASI-arbete, (halvdag)

Vi inventerar i förväg och ger stöd där ni befinner er.

En kickoff-halvdag med resultat från andra om vad som faktiskt går att utläsa och dra nytta av i arbetsvardagen. Kanske har ni haft ett fungerande ASI-arbete men tappat fart? Har gamla medarbetare slutat eller har ni en ny ledning som inte har kunskap om ASI? Vi hjälper er att formulera en ASI-plan.

ASI repetitionsutbildning

Repetitions- och uppföljningsdagar för ASI-användare. Detta kräver att gruppen är ASI-utbildade och innebär uppfriskning av syftet med ASI-intervjun och dess områden, skattning samt den praktiska användningen av informationen. Kontakta oss på info@rk.se om du är intresserad.

Intresserad av en vidareutbildning?

Om du är intresserad utav någon av våra vidareutbildningar så är du välkommen att kontakta oss på info@rk.se.