Webbutbildningar Net-Klient

För att få en grundläggande kunskap inom Net-Klient

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med missbruks- och beroendevård i kommun, landsting eller privat och som använder Net-Klient i ditt arbete.

Mål med webbutbildningen

Genom att se dessa filmer kommer du att få en grundläggande förståelse i hur du använder Net-Klient och vilka möjligheter Net-Klient erbjuder.

Tidsåtgång

1 timme och 7 minuter om du ser utbildningens alla 13 delar

Tänk på att du kan förstora upp filmen till helskärm genom att klicka på ikonen i nedre högra hörnet i filmfönstret.

 1. Inloggning i Net-Klient via Råbe & Kobberstads portalsida Användare som har integration med sitt verksamhetssystem loggar in via det.
2. När du startar Net-Klient kommer du först till startsidan. I den här filmsekvensen förklaras startsidans funktioner och symboler.
3. För att skapa ett ärende och registrera intervjuer och annan information måste man först registrera en ny klient. Filmsekvensen visar hur du registrerar en ny klient och öppnar dess klientärende.
4. Filmsekvensen visar hur du öppnar ett registrerat klientärende.
5. Den visuella tidslinjen ger en kronologisk bild över alla händelser som har skett och som planerats i ett klientärende. Funktionalitet är kopplat till tidslinjen vilket gör det möjligt att utföra administration och dokumentation direkt via gränssnittet. Filmsekvensen visar hur ett klientärende presenteras i tidslinjen och tidslistan.
6. I denna filmsekvens visas tidslinjens och tidslistans funktionalitet. Menyer och knappar beskrivs, samt hur navigering går till.
7. Du kan lägga till anteckningar och dokument i ett klientärende. Dokument kan vara en pdf, ett Word dokument, en bild eller liknande. I Net-Klient finns möjligheten att dela information och samarbeta kring klienten och genom dokumenthanteraren kan man på ett säkert sätt dela alla typer av dokument som är relevanta för klienten.
8. Filmsekvensen visar hur man registrerar en ASI-intervju och matar in svar, skriver kommentarer och hur man navigerar i intervjun. I sekvensen visas även hur Net-Klient kontrollerar så att inmatade data är av rätt format.
9. Här förklaras vilka individuttag som kan göras från Net-Klient och hur man sparar dessa.
10. Sekvensen visar hur man registrerar en åtgärd och förklarar hur man fyller i formuläret UBÅT, klientupplevelse och handläggarupplevelse.
11. I Översikt kan du söka efter intervjuer, klienter och klientärenden samt åtgärder (UBÅT) som är registrerade på din enhet, eller delade med din enhet via Net-Kom.
12. I Net-Klient finns det möjlighet att dela relevant information i ett klientärende med andra professionella aktörer, som kommun, landsting och privata vårdgivare, som har uppdraget att samarbeta kring klientens planering av vård samt insatser. Verktyget Net-Kom ger alla, inklusive klienten själv, en aktuell bild i realtid. Ett naturligt sätt att dokumentera där klienten befinner sig, klienten blir delaktig och ingen information faller bort. I filmsekvensen förklaras begreppen ägare och deltagare och du får lära dig hur man delar händelser i ett klientärende.
13. I Net-Klient finns ett inbyggt hjälpsystem som du når genom att trycka på F1 när du är inloggad. I sekvensen visas helt kort hur du kommer åt hjälpen och hur man t.ex. söker efter ett specifikt område.